Nejdelší tunel
v Německu

Vzniká nové železniční spojení mezi dvěma metropolemi – z Prahy do Berlína za 2,5 hodiny

V přeshraniční železniční dopravě směrem do západní Evropy je spojení  Praha-Drážďany (-Berlín) pro Českou republiku, ale i jihovýchodní sousední státy důležitým pojítkem s Německem. Rozšíření a urychlení stávajícího železničního spojení mezi Prahou a Drážďany není možné z ekologického ani topografického hlediska, zejména kvůli poloze v údolí Labe. Proto je výstavba vysokorychlostní železnice společným strategickým cílem obou států, aby dokázaly v budoucnu zvládat rostoucí objem mezinárodní dopravy. Trasa navíc tvoří významnou součást Transevropské sítě (TEN) a má tedy strategický význam pro nákladní dopravu.

  • Výrazné zkrácení jízdní a přepravní doby u národní a mezinárodní osobní í nákladní dopravy
  • Začlenění České republiky do vysokorychlostní dopravní sítě ve střední Evropě
  • Vytvoření alternativy k trati v údolí Labe, která bude odolná proti povodním
  • Více dopravy ze silnice na koleje

Tisková sdělení

24.03.2021

Správa železnic a DB Netz vybraly dodavatele znaleckých činností pro projekt Krušnohorského tunelu

Správa železnic a DB Netz AG dokončily další z plánovaných veřejných zakázek na zajištění projektové přípravy přeshraniční části nového železničního spojení Drážďany – Praha. V březnu uzavřely smlouvu se společností IMM Maidl & Maidl Beratende – Ingenieure GmbH & Co. KG na doprovodné plánovací znalecké činnosti při stavbě Krušnohorského tunelu. Smluvní dodavatel zpracuje zhodnocení rozsahu…

19.01.2021

Evropská unie podporuje projekční přípravu nové tratě Drážďany-Praha

EU investuje 2,2 miliardy eur do 140 významných záměrů dopravních investic v Evropě • 19 projektů v Německu • Nová přeshraniční železniční trať Drážďany-Praha je jedním z nich (Berlín/Lipsko, 28. října 2020) Evropská unie s částkou 3,375 milionu eur podporuje projekční přípravu přeshraničního úseku nové železniční tratě Drážďany-Praha z programu financování Nástroje pro propojení Evropy…

19.01.2021

Digitální informační akce dne 7. října 2020

DB představuje další kroky • Účast a výměna informací on-line je možná Lipsko, 23. září 2020 – Z Drážďan do Prahy za hodinu: Deutsche Bahn (DB) informuje na digitální informační akci o nové trati Drážďany-Praha. Občané, kteří budou mít zájem, se této akce mohou zúčastnit ve středu 7. října 2020 od 18:00 do 19:30 hodin….

video
play-sharp-fill