Obyvatelé a doprava

Jaké akce jsou plánovány a k jakým omezením dojde na místě v průběhu provádění prací, naleznete na těchto stránkách.

Místo vrtů Landwüst (PRUYKG-Gesteins-Bohr-und-Umwelttechnik)
Místo vrtů Landwüst (PRUYKG-Gesteins-Bohr-und-Umwelttechnik)

Geologické průzkumy

V souvislosti s plánováním novostavby tratě z Prahy do Drážďan je nutné prověřit půdní poměry v prostoru plánovaného zaústění nové tratě ve městě Heidenau.
V prvním geologickém šetření jsou prováděny jádrové vrty s cílem prohloubení znalostí o geologických poměrech v podloží v místě provádění stavby. U těchto vrtů se odebírají vzorky půdy nebo hornin z podloží a jsou podrobeny geotechnickým rozborům. Vrty jsou po ukončení prací opět odborně uzavřeny. Při zasažení podzemní vody se jeden nebo dva vrty provedou jako místa měření podzemní vody.

Všechny informace naleznete na adrese: https://neubaustrecke-dresden-prag.de/cs/baugrunduntersuchungen/

Deutsche Bahn AG / Susann Holtorp

Místní dialogy s občany

Na informačních akcích se představuje aktuální stav projektu a další postup. První akce se konaly v dubnu 2019. Na dalších akcích objasňují osoby zodpovědné za projekt ze společnosti DB Netz za podpory Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) další kroky a přinášejí informace k projektu.

Dne 7. října 2020 vám nabídneme digitální informační akci, na které Vás budeme po ukončení územního řízení informovat o dalších krocích a zodpovíme Vaše dotazy:

  • Kdy? Středa, 7. října 2020, 18 až 19:30 hod.
  • Adresa: https://www.db-buergerdialog.de/dresden-prag (k dispozici od 7. října)
  • Registrace není nutná. Otázky lze položit prostřednictvím chatu. Je vyžadováno digitální zařízení (chytrý telefon, tablet, notebook, PC) s přístupem na internet a reproduktory.

Příslušný plakát Max Maulwurf naleznete zde.

Další budoucí termíny se dozvíte na této stránce nebo po přihlášení k odběru zpravodaje.