Společnost Deutsche Bahn zahajuje geologické průzkumy v místě projektu

Geologické průzkumy ve vybraných místech od června 2020 do května 2021

(Drážďany, 17.06.2020) Od června 2020 do května 2021 budou ve vybraných místech podél novostavby trasy prováděny geologické průzkumy, jejichž poznatky o poměrech v podloží se stanou základem dalších projekčních fází. V rámci těchto průzkumů jsou prováděny vrtané sondy, ze kterých jsou z podloží odebírány vzorky horniny a zeminy a ty jsou dále podrobeny m.j. geotechnickému rozboru.
Ve spolupráci se Saským zemských úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii jsou pro vrty vybírány různé lokality.
Jsou prověřovány tyto prostory:

  • Vrty 1 – Průmyslová zóna Heidenau: od června 2020 předběžně do srpna 2020 budou  na předběžně sedmi soukromých pozemcích průmyslové zóny Heidenau (hlavní komunikace) provedeny až 35m huboké jádrové vrty.
  • Vrty 2 – pozemky dráhy mezi Drážďany-Zschachwitz a Heidenau-Großsedlitz: Od konce června předběžně do srpna 2020 bude mezi Dráďany-Zschachwitz a Heidenau-Großsedlitz na pozemcích dráhy provedeno cca. 120 až 8m hlubokých jádrových sond.*
  • Vrty 3 – zkoumaná oblast Východní Krušné hory : předběžně od srpna 2020 do května 2021 bude provedeno devět až 400m hlubokých jádrových vrtů v Heidenau-Großsedlitz, Bahretal (Niederseidewitz, Borna, Gersdorf) a Bad Gottleuba-Berggießhübel (Börnersdorf, Breitenau).

Bližší informace o vrtech 1, 2 a 3 a dále o přehledové mapě naleznete v mediatéce.

 * Aby byl minimalizován dopad na uživatele tratě, budou vrty 2 prováděny také v noci. Roční vrty budou prováděny od pondělí 10. srpna do středy 19. srpna, vždy od 22.00 do 4.30 a od soboty 22. srpna do neděle 23. srpna od 22.00 do 4.00 hodin. Všichni dotčení obyvatelé budou před zahájením vrtných prací předem informováni dopisem. Pokud bude třeba zajistit povolení vlastníka ke vstupu, bude toto povolení zajištěno před vstupem na pozemek.

Prosíme o pochopení případných nepříjemností.

Průběžné informace k vrtům získáte v bodě nabídky Geologie. Aktuální fotografie vrtů naleznete v mediatéce.