Vrty pro novou železniční trať Drážďany-Praha

Správce železniční infrastruktury provádí vrty v podzemí mezi údolím Labe a Krušnými horami • Odborníci se chtějí dozvědět více o geologických podmínkách • Základ pro detailní projekt nové železniční tratě s „krušnohorským tunelem“

(Drážďany, 2. září 2020) Geologové v současné době zkoumají podzemí mezi údolím Labe a Krušnými horami pro novou železniční trať z Drážďan do Prahy. Do května 2021 budou zástupci železnice vrtat na devíti místech v Heidenau-Großsedlitz, v Bahretalu (Niederseidewitz, Borna, Gersdorf) a dále ve správní oblasti Bad Gottleuba-Berggießhübel (Börnersdorf, Breitenau).

Vedoucí projektu Kay Müller říká: „Nyní vstupujeme do fáze přípravy detailního projektu novostavby tratě do Prahy. A proto se chceme dozvědět více o tom, co nás čeká v horninách Krušných hor starých až 800 milionů let. Geologie je kritériem pro to, kde se železniční trať nakonec bude nacházet.“

Geologická šetření probíhají již od června. Zpočátku se vrty prováděly v oblasti průmyslového areálu Heidenau a podél stávající železniční tratě v údolí Labe mezi Drážďany-Zschachwitz a Heidenau-Großsedlitz, a nyní následují vrty ve východních Krušných horách.

Ve spolupráci se Saským zemských úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii jsou pro vrty vybírány různé lokality, které mají dále prohloubit znalosti podloží. Některé vrty také slouží k průzkumu poměrů podzemních vod.

Po ukončení územního řízení zahajuje společnost DB Netz AG přípravu podrobné studie. Zakázky na projekční přípravu oblasti traťového rozpletu ze stávající železniční tratě u Heidenau již byly uděleny. Pro další trasu do České republiky se zakázka projekční přípravy vypisuje společně s českou stranou.

Probíhá paralelní příprava a vyhodhocování částečně nadzemního trasového vedení a trasového vedení kompletně v tunelu. Zástupci kraje – obcí, úřadů, spolků a občanské iniciativy „Úpatní tunel do Prahy“ – jsou účastníky dialogového fóra iniciovaného společností Deutsche Bahn a vnášejí do projektu své zájmy a znalosti. Do roku 2024 chce společnost Deutsche Bahn společně s regionem vypracovat preferovanou variantu trasy.

Více informací o geologických šetřeních:
https://neubaustrecke-dresden-prag.de/baugrunduntersuchungen

 

 


Kontaktní osoba:

Michael Baufeld 

Vedoucí komunikace
železnice v Německu
Tel.: 030 2976260062
Presse.l@deutschebahn.com
www.deutschebahn.com/presse twitter.com/DB_Presse