Bylo dokončeno první zaměřování stávající tratě mezi Pirnou a Heidenau

V rámci studie probíhalo od 3. kvartálu 2019 do poloviny roku 2020 zaměřování v prostoru zaústění u města Heidenau (kolejová zařízení mezi nádražím Pirna a Dresden-Reick).

Zaměření je mimo jiné důležitým základem další projektové přípravy, např. k přesnému určení polohy kolejí a vypracování tzv. návazných projektů stopy pro oblasti napojení nové tratě. Další informace: leták Zaměřovací práce v Heidenau.

Podrobnější zaměření bude zřejmě zahájeno ještě v roce 2020 a je základem pro vytvoření modelu BIM, který bude vytvářen paralelně s projekční přípravou. Ve filmu se můžete podívat na to, jak model BIM vypadá a jaké výhody přináší. V rámci projektu Karlsruhe-Basilej vzniklo video, které objasňuje význam zaměření pro model BIM.