DB Netz AG a Správa železnic vypisují první veřejnou zakázku na novou trať Drážďany-Praha

DB Netz AG a Správa železnic znovu zveřejnily výběrové řízení na společné projektové řízení projektu Drážďany-Praha • Společné projektové řízení bude probíhat souběžně s přípravou studie pro oblast společného plánovacího prostoru mezi Drážďany a Ústím nad Labem do roku 2024.

(Drážďany, 31.8.2020) Veřejná zakázka bude zadána na základě smlouvy o společném plánování, kterou v roce 2019 uzavřely společnosti Správa železnic, DB Netz AG a DB Energie GmbH. Zadanou zakázku bude řídit společnost DB AG. Zadávací dokumentace je zveřejňována v Evropském věstníku v rámci veřejných výběrových řízení: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401375-2020:TEXT:DE:HTML&src=0.

Projekt nové tratě zahrnuje německou, českou a společnou plánovací část. Pro společný plánovací prostor bude použita zadávací dokumentace společnosti Deutsche Bahn AG.

K aktuálně zveřejňovanému výběrovému řízení proběhla 15. ledna 2020 v Praze tržní konzultace. Společnost DB Netz AG a Správa železnic zde představily potenciálním uchazečům obsah a průběh tendru. Přitom bylo zjevné, jak velký evropský význam zakázka má. Konzultace se účastnilo přes 70 zájemců nejen z České republiky a Německa, ale také dalších evropských států. 

Nové železniční spojení Drážďany-Praha rozšíří nabídku regionální osobní dopravy o možnosti výrazně kratší doby jízdy, přesune část nákladní dopravy ze silnice na železnici a propojí železniční síť České republiky se západoevropskou vysokorychlostní sítí. Trať je součástí transevropských dopravních sítí.

DB Netz AG a Správa železnic znovu zveřejnily výběrové řízení na společné projektové řízení projektu Drážďany-Praha • Společné projektové řízení bude probíhat souběžně s přípravou studie pro oblast společného plánovacího prostoru mezi Drážďany a Ústím nad Labem do roku 2024.

(Drážďany, 31.8.2020) Veřejná zakázka bude zadána na základě smlouvy o společném plánování, kterou v roce 2019 uzavřely společnosti Správa železnic, DB Netz AG a DB Energie GmbH. Zadanou zakázku bude řídit společnost DB AG. Zadávací dokumentace je zveřejňována v Evropském věstníku v rámci veřejných výběrových řízení: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401375-2020:TEXT:DE:HTML&src=0.

Projekt nové tratě zahrnuje německou, českou a společnou plánovací část. Pro společný plánovací prostor bude použita zadávací dokumentace společnosti Deutsche Bahn AG.

K aktuálně zveřejňovanému výběrovému řízení proběhla 15. ledna 2020 v Praze tržní konzultace. Společnost DB Netz AG a Správa železnic zde představily potenciálním uchazečům obsah a průběh tendru. Přitom bylo zjevné, jak velký evropský význam zakázka má. Konzultace se účastnilo přes 70 zájemců nejen z České republiky a Německa, ale také dalších evropských států. 

Nové železniční spojení Drážďany-Praha rozšíří nabídku regionální osobní dopravy o možnosti výrazně kratší doby jízdy, přesune část nákladní dopravy ze silnice na železnici a propojí železniční síť České republiky se západoevropskou vysokorychlostní sítí. Trať je součástí transevropských dopravních sítí.