DB předává podklady k územnímu řízení novostavby železniční tratě Praha-Drážďany

Je hodnoceno sedm trasových koridorů • Představení dnes k dialogovému fóru k projektu • Občané si mohou stahovat dokumenty z adresy neubaustrecke-dresden-prag.de • Saský státní úřad vyvěšuje v obcích od 6. ledna do 28. února 2020 podklady

(Drážďany, 16. prosince 2019) Společnost Deutsche Bahn podává zítra podklady k územnímu řízení novostavby železniční tratě Praha-Drážďany na Saském státním úřadu v Chemnitzu. Tím může řízení začít. Společnost DB zahrnula do podkladů sedm trasových koridorů, z nichž tři jsou tzv. „Plně tunelové varianty“. Tyto varianty tedy budou posouzeny z hlediska jejich dopadu na lidi a přírodu.

Na třetím dialogovém fóru k novostavbě ve městě Pirna dnes společnost DB představila účastníkům obsah podkladů.  Představeny byly také dosavadní výsledky práce „Pracovní skupiny Heidenau“ dialogového fóra, která se intenzivně zabývá uzlovým bodem mezi stávající železniční tratí a novostavbou v Heidenau. Nyní jsou hodnoceny informace této pracovní skupiny pro projektanty DB. Představení dialogového fóra naleznete v mediatéce.

Saský státní úřad ve městě Chemnitz jako místně příslušný úřad pro územní řízení představil na dialogovém fóru další časový plán územního řízení: od 6. ledna do 28. února jsou v obcích veřejně vyvěšeny podklady. Saský státní úřad zveřejňuje podklady také online na adrese www.lds.sachsen.de. Územní řízení má být ukončeno do poloviny příštího roku.

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) zveřejňuje podklady také na webu www.nbs.sachsen.de. Také na webu DB www.neubaustrecke-dresden-prag.de k projektu, který byl spuštěn dnes, lze od 20. prosince podklady shlédnout online.

V lednu zve společnost DB na informační setkání konané dne 27. ledna do kostela Christuskirche v Heidenau a 28. ledna na radnici v Pirně, vždy od 16.30 do 19.00 hodin. Budou zde k dispozici také zástupci Saského státního úřadu a dále zástupci ESÚS.

 

Kontaktní osoba:

Michael Baufeld
Vedoucí komunikace
železnice v Německu
Tel.: 030 2976260062
Presse.l@deutschebahn.com
www.deutschebahn.com/presse twitter.com/DB_Presse