Evropská unie podporuje projekční přípravu nové tratě Drážďany-Praha

EU investuje 2,2 miliardy eur do 140 významných záměrů dopravních investic v Evropě • 19 projektů v Německu • Nová přeshraniční železniční trať Drážďany-Praha je jedním z nich

(Berlín/Lipsko, 28. října 2020) Evropská unie s částkou 3,375 milionu eur podporuje projekční přípravu přeshraničního úseku nové železniční tratě Drážďany-Praha z programu financování Nástroje pro propojení Evropy Connecting Europe do roku 2023. Rozhodnutí o financování (grantovou smlouvu) formou evropské podpory nyní podepsala Výkonná agentura Evropské komise pro inovace a sítě (INEA) a Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury.

Vedoucí projektu Kay Müller k tomu říká: „Financování ze zdrojů EU je jasným signálem pro evropský dopravní projekt. Nové železniční spojení mezi Drážďany a Prahou výrazně urychlí provoz na této dopravní ose a zajistí další zbližování Evropy.“

Souvislosti projektu nové železniční tratě z Prahy do Drážďan:

Železniční trať (Berlín-) Drážďany-Praha představuje důležitý úsek transevropských sítí (TEN) spojující západní a východní Evropu. Z důvodu topografie a ochrany životního prostředí není možné rozšířit stávající trať mezi Drážďany a Prahou v údolí Labe a zrychlit na ní provoz. Proto je plánována nová železniční trať s tunelem pod Krušnými horami. Díky ní se zkrátí doba cestování a dopravy ve vnitrostátní a mezinárodní osobní a nákladní dopravě a dojde k přesunu dalšího provozu na železnici. A Česká republika získá napojení na evropskou vysokorychlostní železniční síť. Více informací o projektu: neubaustrecke-dresden-prag.de.

Souvislosti s evropským financováním:

Prostřednictvím nástroje pro propojení Evropy (CEF) je k dispozici celkem 23,2 miliard eur na finanční pomoc z rozpočtu EU na rok 2014–2020 na spolufinancování projektů transevropské dopravní sítě (TEN-T) v členských státech EU. Od roku 2014, kdy začalo být poprvé počítáno s protředky CEF, bylo zveřejněno šest výzev k předložení návrhů (jedna ročně). Celkem 794 projektů v oboru dopravy bylo dosud podpořeno nástrojem pro propojení Evropy (Connecting Europe) v celkové výši 21,1 miliardy eur. Další informace naleznete na internetových stránkách Evropské unie ec.europa.eu.

 

 

Kontaktní osoby:

Michael Baufeld
vedoucí Komunikace
železnice v Německu
Tel. 030 2976260062
Presse.l@deutschebahn.com
www.deutschebahn.com/presse twitter.com/DB_Presse