Heidenau, Pirna a Dohma byly místem pozvání společnosti DB Netz společně se zemským ředitelstvím Sasko na občanský dialog k plánování novostavby železničního spojení Praha-Drážďany

Heidenau, Pirna a Dohma byly místem pozvání společnosti DB Netz společně se Saským státním úřadem na občanský dialog k plánování novostavby železničního spojení Praha-Drážďany

Konstatování vedoucího projektu po posledních rozhovorech: „Přímá výměna s občany je velmi důležitá – jednak pro občany, kteří tak získávají informace ze zázemí projektu z první ruky, a jednak pro nás, abychom pro naše plánování získali lepší náhled do zájmů obyvatel také z jiného úhlu pohledu. Proto chceme rozhovory s regionem v letošním roce dále posílit a pokračovat v nich – jak s dialogem s občany, tak s dialogem se zástupci zájmů regionu na dialogovém fóru.“

Projekt

Železniční spojení mezi Prahou a Drážďany má být rychlejší a nabídnout větší kapacitu. Díky tomu lze pro ekologickou formu dopravy po železnici získat větší objem dopravy. Rozšíření a urychlení stávajícího železničního spojení mezi Prahou a Drážďany však není možné, a to zejména v údolí Labe. Nedovolí to ochrana krajiny a topografie terénu. Proto Česká republika a Spolková Republika Německo včetně jejích manažerů infrastruktury iniciovaly projekt nové železnice mezi Prahou a Drážďany.

Spojení mezi Prahou a Drážďany představuje významnou část Transevropské dopravní sítě (TEN) v osobní i nákladní dopravě. Výstavbou spojení chce Česká republika i Německo splnit především pět cílů: 

  • Výrazné zkrácení doby jízdy a přepravy u národní a mezinárodní osobní í nákladní dopravy
  • Zapojení České republiky do evropské sítě vysokorychlostních spojení
  • Vytvoření alternativy k trati v údolí Labe, která bude odolná proti povodním
  • Snížení hluku v okolí železnice
  • Více dopravy ze silnice na koleje

Na Saském státním úřadě aktuálně probíhá územní řízení. Ukončeno má být v polovině roku 2020. Na základě výsledku bude společnost DB Netz pravděpodobně dále podrobně sledovat dvě varianty: jednu částečně povrchovou a jednu plně tunelovou s předjížděcím nádražím v Heidenau.

Další otázky?

Odpovědi na řadu otázek k projektu a územnímu řízení naleznete zde.
Nejčastější otázky z občanského dialogu a odpovědi společnosti DB na ně naleznete zde.
Další dokumenty a fotografie naleznete v mediatéce na tomto webu.


 

Kontaktní osoba:

Michael Baufeld
Vedoucí komunikace
železnice v Německu
Tel.: 030 2976260062
Presse.l@deutschebahn.com
www.deutschebahn.com/presse twitter.com/DB_Presse