K dispozici je nový film o průzkumných vrtech v průmyslovém zóně Heidenau!

Z Prahy do Drážďan za hodinu – taková bude realita díky nové trati spojující tato dvě města.

Pro co nejlepší možnou projektovou přípravu budou provedeny vrty s hloubkou až 400 m. Od června 2020 do května 2021 probíhají na vybraných místech podél stávající tratě a v řešeném prostoru nové tratě geologické průzkumy s cílem rozšíření znalostí o poměrech podloží a zapracování těchto poznatků do projektu. V rámci těchto průzkumů jsou prováděny vrtané sondy, ze kterých jsou z podloží odebírány vzorky horniny a zeminy a ty jsou dále podrobeny m.j. geotechnickému rozboru.

V novém videu vysvětlují experti a účastníci projektu, proč jsou vrty vlastně tak důležité, jak se provádějí a jaké poznatky o podloží z nich lze vyvodit. Vzniká tak prvotní představa o dalším postupu a geologii v místě stavby.

video
play-sharp-fill

 

Ve třetím kvartále vytvoříme ve spolupráci se Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii další film, který přinese další poznatky o místní geologii.