Političtí představitelé byli informováni o nejnovějším dění

Nové železnční spojení Praha-Drážďany je projekt pro celé generace, který iniciovali politici již před mnoha lety a který od roku 2018 posunuje dále společný česko-německý plánovací tým. Aby byli političtí představitelé a zástupci vždy v obraze, jsou zhruba každý rok informování o aktuálním postupu projektu. Dne 2. dubna 2020 byly tyto informace předány nejprve virtuálně.

Nyní však měli zástupci EU, spolku a zemí z Drážďan, zemského okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohohorsko a saského dopravního výboru dvě možnosti, jak se nechat informovat o postupu, časovém plánu, aktuálním stavu projektu a účasti veřejnosti.

Jednak byl poskytnut informační dokument o aktuálním stavu věcí u novostavby železniční tratě Praha-Drážďany. Tento informační dokument naleznete na této stránce nebo v mediatéce.

A jednak byl pro všechny zástupce, kteří se kromě informačního dokumentu chtěli setkat s vedením projektu, uspořádán virtuální rozhovor. Tuto nabídku přijalo sedm zástupců ze všech politických úrovní. Poté, co vedoucí projektu Kay Müller představil nejnovější informace o projektu, prodiskutovali účastníci mezi sebou různé otázky. Kay Müller v diskuzi zdůraznil, že novostavba je plánována tak, aby po trase mohla bez diskriminace jezdit také nákladní doprava. Dále poukázal na probíhající územní řízení, které prozatím nesleduje žádnou preferovanou variantu.

„Virtuální formát se osvědčil. Díky věcnému přístupu účastníků se nám i přes aktuální situaci podařilo podělit se prostřednictívm této platformy s politiky o aktuální stav projektu. A kdo neměl možnost se rozhovoru zúčastnit, má nejnovější informace také díky našemu informačnímu dokumentu“, shrnuje vedoucí projektu pozitivní výsledek setkání. Setkání s regionálními zástupci bude pokračovat také v příštím roce.

 

Kontaktní osoba:

Michael Baufeld
Vedoucí komunikace
železnice v Německu
Tel.: 030 2976260062
Presse.l@deutschebahn.com
www.deutschebahn.com/presse twitter.com/DB_Presse