Politická informační akce v lednu 2019 (Deutsche Bahn AG / Susann Holtorp)

Práce s veřejností

Dialog s regionem

Velké a významné infrastrukturální projekty lze úspěšně realizovat jen v případě, pokud je o nich hned od samého začátku transparentně informováno a je dosaženo maximální možné míry akceptace mezi dotčenými subjekty. Díky včasnému dialogu lze minimalizovat konflikty a zlepšit plánování.

Účast veřejnosti nepředstavuje žádné formální řízení a ani je nenahrazuje. Smyslem je zavčas informovat veřejnost o cílech záměru, plánované realizaci a předpokládaných dopadech.

Spolupráce na politické úrovni

Hned po zahájení fáze plánování byli všichni starostové na místě osobně informováni o záměru. Od té doby projektový tým úzce spolupracuje s regionem.

Hned po zahájení fáze plánování byli všichni starostové na místě osobně informováni o záměru. Od té doby projektový tým úzce spolupracuje s regionem.

Dialog s občany na místě

Od dubna 2019 se zhruba každého půl roku provádějí dialogy s občany. Při nich je důležité, aby obyvatelé a zájemci získali informace o postupu projektu z první ruky, aby byly přímo zodpovězeny nevyjasněné otázky a aby bylo jasné, jaké potřeby regionu jsou důležité.

Další důležitou součástí přímé komunikace s občany na místě je výměna informací s občanskou iniciativou „Úpatní tunel do Prahy“. Společnost DB Netz AG a OI Úpatní tunel do Prahy si pravidelně vyměňují informace již od listopadu 2018.

Společnost DB Netz AG dále prověřila varianty vypracované touto OI a upravila je na požadavky a technické směrnice. V rámci přípravy studie je dále sledována jedna varianta plného tunelu.

První informační akce online se konala 7. října 2020. A tento formát má pokračovat i v roce 2021.

Dialog s občany v Heidenau dne 16. dubna 2019 (Deutsche Bahn AG / Susann Holtorp)

Dialogové fórum – zastoupení všech úhlů pohledu

Pro výměnu informací s regionem během přípravy projektu bylo na popud společnosti Deutsche Bahn v dubnu 2019 ustanoveno dialogové fórum. Na něm se schází společnost DB AG se svými kolegy ze Správy železnic a zástupci komun, okresů, občanských společností a občanských iniciativ, ale také zástupci oblasti ochrany životního prostředí, dopravy a hospodářství.

Základy spolupráce v rámci dialogového fóra byly položeny ve vlastním prohlášení. Všechny záznamy z jednání a prezentace naleznete kromě toho v mediatéce.

Druhé dialogové fórum v Pirně v červnu 2019 / DB AG

V rámci dialogového fóra jsou pro jednotlivá zvláštní témata sestavovány pracovní skupiny s cílem vypracování řešení, které bude region akceptovat. Dosud byly zřízeny tyto pracovní skupiny:

  • Pracovní skupina Heidenau: Pracovní skupina zastupuje projekční přípravu mimořádně citlivého místa rozpletu ze stávající tratě do nové tratě a poskytuje informace o implementaci řešení, které je kompatibilní s celým regionem.
  • Pracovní skupina Naučná stezka: Tato pracovní skupina vypracovává návrhy na rozvoj (přeshraniční) naučné stezky podél nové trasy a rozvíjí nápady a možnosti její realizace v cestovním ruchu (zahájení činnosti na konci roku 2020).
  • Pracovní skupina Katalog kritérií: Pracovní skupina Katalog kritérií podrobně řeší návrh společnosti DB Netz AG na podrobný katalog kritérií a rozpracovává jej do možných kritérií (začátek roku 2021).

Evropské seskupení pro územní spolupráci „Novostavba železniční tratě Praha-Drážďany (ESÚS)“ jako podpůrný výbor

Evropské seskupení pro územní spolupráci „Novostavba železniční tratě Praha-Drážďany ESÚS“ založené v roce 2016 má za cíl koordinaci a podpůrnou činnost během přípravy a realizace záměru novostavby železničního spojení mezi Prahou a Drážďany.

Jeho členové, tedy Česká republika, svobodný stát Sasko, okres Saské Švýcarsko, Východní Krušné hory a okres Ústí nad Labem podporují odborně, organizačně ale také komunikačně záměr a nositele záměru. Vše probíhá mimo jiné formou doprovodných šetření v rámci projektů INTERREG s cílem přípravy hlubších podkladů např. v oblasti geologie řešeného přeshraničního koridoru nebo prověřování výhledových dopravních vlivů tohoto přeshraničního nového železničního spojení.

Prostřednictvím pevně daných kontaktních osob členů seskupení probíhá neustále výměna informací a přeshraniční stabilní partnerská spolupráce. To přispívá k podpoře probíhajících činností na českém i saském území.