Předběžná tržní konzultace k projektu novostavby tratě Praha-Drážďany láká zahraniční zhotovitele

Ve středu 15. ledna 2020 byla v Praze uspořádána předběžná tržní konzultace: potenciálním zhotovitelům bylo představeno zadání a možný obsah veřejných zakázek. Výběrová řízení a zadání probíhají pro společný plánovací prostor Správy železnic a DB Netz AG společně.

(Drážďany, 23. ledna 2020) Společnost DB Netz AG a Správa železnic uspořádaly tzv. předběžnou tržní konzultaci s cílem transparentního vyložení postupů společného zadávacího řízení, které má být realizováno během následujících let pro přeshraniční plánovací prostor.

Zájem potenciálních zhotovitelů na akci předčil očekávání zodpovědných osob a je potvrzením toho, že se jedná o plánování výjimečného evropského projektu. Konzultace se účastnilo přes 70 zhotovitelů nejen z České republiky a Německa, ale také dalších zemí střední a západní Evropy. Samotná konzultace byla navíc přenášena formou videokonference, které využilo více než 40 zástupců potenciálních zhotovitelů.

Již první podklady pro zadání prvních zakázek obě společnosti připravují společně, ve vzájemné koordinaci. Zveřejnění je naplánováno na první kvartál tohoto roku.

Další informace získáte v sekci FAQ a další otázky a odpovědi a prezentaci k tržní konzultaci. Účastníci tržní konzultace jsou uvedeni zde.

Kontaktní osoba:

Michael Baufeld
Vedoucí komunikace
železnice v Německu
Tel.: 030 2976260062
Presse.l@deutschebahn.com
www.deutschebahn.com/presse twitter.com/DB_Presse