Rozhovor k územnímu řízení mezi společností DB Netz AG a občanskou iniciativou „Úpatní tunel do Prahy“

19. listopadu 2019: společnost DB Netz AG u občanská iniciativa „Úpatní tunel do Prahy“ opět jednají

V rámci přípravy na územní řízení se opět sešel vedoucí projektu Kay Müller (DB Netz AG) se zástupci občanské iniciativy „Úpatní tunel do Prahy“, aby s nimi projednal výňatky z podkladů pro územní řízení.

V tomto rozhovoru vyjádřila OI obavu, že vzhledem k formulacím ohledně trasových variant je již předem upřednostněna jedna varianta. Jejich obavu dokázal Kay Müller jednoznačně vyvrátit: výsledek územního řízení má být zcela otevřený a řízení neslouží k identifikaci konkrétní preferované varianty. U stávajících variant se jen prověřuje jejich slučitelnost se zásadami územního rozvoje.

Občanská iniciativa se dále dotazovala, jak je možné, že do řízení vůbec vstupují částečně povrchové varianty. „Zákon zde jednoznačně stanovuje, že znázornit a brát vážně je třeba všechny alternativy lokalit a tras, které vážně přicházejí v úvahu“, zdůraznil vedoucí projektu v této souvislosti. „Plánování projektu je pověřeno ze zákona. Jeho cílem je nalézt takové řešení, které je výhodné jak pro lidi, tak pro životní prostředí, a které se nakonec také obhájí v soudním šetření“, doplnil Kay Müller.

Konkrétním výsledkem jednání v hotelu Post v Pirně-Zehista je přepracování řešených podkladů. Společnost DB Netz AG tímto do probíhajícího řízení zahrnuje připomínky této občanské iniciativy. I nadále je v plánu s občanskou iniciativou, která je důležitou součástí projektu plánování, dále spolupracovat. Občanská iniciativa je navíc účastníkem svolaného dialogového fóra společnosti DB Netz AG.

Pozadí: Od listopadu 2018 si společnost DB Netz AG a OI Úpatní tunel do Prahy pravidelně vyměňují informace. Společnost DB Netz AG již předčasně zahrnula do plánování myšlenku OI, spočívající v plném tunelu. Společnost DB Netz AG dále prověřila varianty vypracované touto OI a upravila je na požadavky a technické směrnice. Plně tunelové varianty jsou tak součástí územního řízení (varianta A až C).