Společné informace z dialogového fóra k novostavbě tratě Praha-Drážďany

První zasedání dialogového fóra v německé Pirně

Dne 8. 4. 2019 se konalo první dialogové fórum k projektu nového železničního spojení mezi Prahou a Drážďany za účasti zástupců regionu a společnosti Deutsche Bahn.

Společnost DB pozvala do Pirny členy zastupitelstev, zástupce z politiky a firem, představitele svazů cestujících, ekologických sdružení a občanských iniciativ. Dialogové fórum bude doprovázet celý proces plánování nové železniční trati a vnášet do toho procesu zájmy a zkušenosti regionu.

Projektem spojení mezi Prahou a Drážďany mají vzniknout nové přepravní kapacity a dojde k výraznému zkrácení doby jízdy vlaků v osobní dopravě. Členové fóra zdůraznili, že nová trasa by měla mít co nejvyšší užitek (např. by měla být vhodná pro smíšenou dopravu, zohlednit aspekty ochrany životního prostředí a snížit hlukovou zátěž).

Účastníci diskutovali o cílech, složení a budoucím způsobu práce dialogového fóra. Role a konkrétní úkoly fóra mají být společně zformulovány a schváleny na některém z dalších zasedání. Členové fóra zdůraznili, že plánování nové trati má probíhat v rámci transparentního řízení s otevřenou komunikací mezi rovnocennými partnery.

Dalším centrálním tématem byla konference k projednání investičního záměru (tzv. Antragskonferenz) k přípravě řízení o slučitelnosti záměru se zásadami územního rozvoje (Raumordnungsverfahren) dne 8. května 2019. Na této konferenci se bude projednávat obsah a rozsah vypracovávané studie o slučitelnosti se zásadami územního rozvoje. Zatím nebylo stanoveno, kudy povedou nové koleje. V rámci řízení o slučitelnosti záměru se zásadami územního rozvoje bude u všech diskutovaných variant prozkoumána jejich průchodnost v závislosti na konkrétním území.

Dialogové fórum se bude pravidelně scházet a diskutovat o detailech projektu.

PR_dresden-prag-neubaustrecke-dialogforum-20190408

dresden-prag-protokoll-dialogforum-1-20190408