Správa železnic a DB AG podepisují smlouvu o plánování nového železničního spojení Praha-Drážďany

Dne 16. prosince 2019 uzavřela Správa železnic (do 31.12.2019 SŽDC) a společnosti DB Netz AG a DB Energie GmbH smlouvu o plánování a spolupráci ve společném plánovacím prostoru novostavby tratě PrahaDrážďany.

(Drážďany, 2. března 2020) Podepsáním smlouvy o plánování bylo dosaženo dalšího významného milníku v projektu novostavby tratě Praha-Drážďany. Obsahem smlouvy o plánování je m.j. stanovení spolupráce obou společností, uplatnění příslušných pravidel, ustanovení k dělení nákladů, způsob komunikace a spolupráce při výběrovém řízení, zadání a realizaci projekčních prací. Důležitým hlediskem jsou také budoucí odpovědnosti v rámci projektování. Projekty ve společném plánovacím prostoru je třeba vypracovat v souladu s německou legislativou a pravidly DB. Plánovací prostor začíná v místě zaústění v Heidenau, probíhá srdcem projektu – úpatním krušnohorským tunelem a končí vyústěním na české hranici v regionu Petrovice. Podíl Německa na krušnohorském úpatním tunelu tedy činí cca 15 km a podíl České republiky zhruba 11 km. Smlouva je základem realizace všech potřebných projekčních prací na přeshraniční části záměru až po právně závazné uzavření a ratifikaci prezidentské smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou Republikou Německo.

Podpisu smlouvy o plánování předcházela intenzivní výměna informací a přípravy. Vytvořili jsme základ zajištění spolupráce na tomto projektu pro mnoho generací na další roky. Velkou výzvou je především sladění uplatnění českých i německých právních specifik,“ říká Kay Müller.

Společný plánovací prostor řeší společný projektový tým složený z celkového projektového vedení, zahrnujícího technického a obchodního vedoucího projektu a na straně DB a vedoucího projektu na straně Správy železnic (do 31.12.2019 SŽDC). Technický vedoucí projektu DB má funkci mluvčího za celkové vedení projektu pro společný plánovací prostor.


Další informace naleznete v tiskovém prohlášení Správy železnic.

společné projektové vedení novostavby tratě Praha-Drážďany (zleva doprava Kay Müller a Petr Provazník/vectorvision GbR)

Kontaktní osoba:

Michael Baufeld
Vedoucí komunikace
železnice v Německu
Tel.: 030 2976260062
Presse.l@deutschebahn.com
www.deutschebahn.com/presse twitter.com/DB_Presse