Správa železnic a DB Netz vybraly dodavatele znaleckých činností pro projekt Krušnohorského tunelu

Správa železnic a DB Netz AG dokončily další z plánovaných veřejných zakázek na zajištění projektové přípravy přeshraniční části nového železničního spojení Drážďany – Praha. V březnu uzavřely smlouvu se společností IMM Maidl & Maidl Beratende – Ingenieure GmbH & Co. KG na doprovodné plánovací znalecké činnosti při stavbě Krušnohorského tunelu.

Smluvní dodavatel zpracuje zhodnocení rozsahu provedených průzkumů a analytických činností, tyto výstupy vyhodnotí a vytvoří doporučení pro návrh podzemního díla. Dále porovná výhodnost užití možných metod ražby, tj. typy razicích štítů nebo možnost konvenční ražby se stříkaným betonem pro jednotlivé části a varianty tunelu.

V průběhu realizace stavby dodavatel ověří soulad zastižených a předpokládaných charakteristik horninového prostředí, podle stavu upraví postup ražby a bude vypracovávat průběžná revizní stanoviska technologie ražby.

Stejně jako u dalších podobně zaměřených zakázek bude zajištěna nejen spolupráce se zahraničními experty se zkušenostmi z evropských tunelových staveb, ale také přímá účast odborníků znalých národních postupů v ČR z řad autorizovaných osob.