Studie proveditelnosti nové trati z Prahy do Drážďan je schválena

Centrální komise Ministerstva dopravy schválila Studii proveditelnosti Nového železničního spojení Praha – Drážďany. Na základě tohoto koncepčního dokumentu se nyní bude odvíjet příprava této větve budoucí sítě rychlých spojení.

Studie prokázala proveditelnost trati, jejíž první úsek vedoucí z Prahy k Litoměřicím bude sloužit čistě pro osobní dopravu s maximální rychlostí až 320 km/h. Úsek přes České středohoří a dále do Německa budou využívat i nákladní vlaky, díky tomu se uleví provozu v sevřeném údolí Labe. V tunelu pod Českým středohořím budou proto osobní vlaky jezdit rychlostmi do 250 km/h a v Krušnohorském tunelu 200 km/h. V něm se počítá mimo vlaků s cestujícími i s provozem až 150 nákladních vlaků denně.

Nové železniční spojení Praha – Drážďany je součástí sítě TEN-T a napojí Českou republiku na západoevropskou vysokorychlostní železnici. Jeho vybudováním dojde k zásadnímu zkrácení cestovních dob nejen v mezinárodní dopravě. Mezinárodní expresní vlaky budou z Prahy v centru Ústí nad Labem za 25 minut a z Ústí nad Labem v Drážďanech za dalších 26 minut. Vnitrostátní rychlíky pak budou díky vysokorychlostní trati na své cestě z Prahy zastavovat v novém terminálu na okraji Roudnice nad Labem už za 19 minut a do Lovosic nebo Litoměřic dorazí do 32 minut.

Významnými stavbami na nové trati budou právě terminály na okraji Roudnice nad Labem a  v centru Ústí nad Labem, na jejichž podobu a podobu jejich okolí budou vypsány architektonicko-urbanistické soutěže. Dalšími významnými prvky budou Středohorský tunel o délce asi 18 kilometrů a Krušnohorský tunel o délce nejméně 26 kilometrů (z toho 11,7 kilometrů na českém území). Jeho příprava probíhá ve spolupráci s německým správcem drážní infrastruktury – společností DB Netz AG. V rámci této spolupráce byl již vybrán dodavatel projektového řízení a v současnosti probíhá hodnocení nabídek dodavatelů na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.