Cestou po Evropě: spěšná jízda vlaku EC z Prahy na nádraží Südkreuz v Berlíně (Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben)

Technické vybavení

Místo předání soustavy mezi českým a německým systémem drážního napájení

Za místo předání soustavy označujeme u elektrifikované železnice přechod mezi dvěma proudovými systémy. Protože Česká republika používá pro provoz dráhy jiný proudový systém než Německo, je zřízení tohoto místa předání soustavy nutností.

Česká železniční síť je elektrifikována dvěma různými proudovými systémy. V severní části a ve středu země (včetně pražské aglomerace) funguje stejnosměrný proud 3 kV, zatímco na západě a jihu země 25kV střídavý proud. Během projekční přípravy jsou pro umístění tohoto místa předání soustavy prověřovány různé varianty.

Zařízení trakčního vedení

Pro provoz tratě a napájení vlaků je zapotřebí trakčního vedení. Pod pojmem zařízení trakčního vedení se rozumí zařízení infrastruktury potřebné pro elektrický provoz železnice podél železniční cesty a pro elektrické napájení vlaku. Zařízení trakčního vedení mimo jiné zahrnuje troleje, stožáry a potřebné základy, uzemnění, výložníky, přepínače a izolátory.

Stožáry mohou být vyrobeny z betonu nebo oceli. Obvykle stojí na vrtaném základu. Z trakčních napájecích stanic je systém trakčního vedení popř. elektrická hnací vozidla napájen drážním proudem. Napájení je neustále kotrolováno speciálním spínacím zařízením.

Provedení trakčního vedení na širé trati (Deutsche Bahn AG)

Uvnitř tunelu pak existují různé jiné možnosti osazení trakčního vedení. Další fáze projektové přípravy ukážou, jaký systém trakčního vedení bude pro krušnohorský úpatní tunel vhodný.

Příklad můžete vidět u našich kolegů na projektu Karlsruhe-Bazilej.

ETCS – autopilot pro železnici

Evropská unie prostřednictvím směrnic vynucuje povinné budování evropského systému ETCS (European Train Control System) a členské země tento závazek převádějí do své národní legislativy. V celé Evropě nyní probíhá přechod na systém ETCS. Jeho cílem je skoncovat s pestrostí systémů vlakového zabezpečení, které jsou v Evropě používány, a místo toho zavést jednotný interoperabilní evropský standard. Touto harmonizací systémů a procesů se zvyšuje spolehlivost v přeshraničním železničním provozu a je umožněn průběžný přeshraniční provoz bez technických překážek.

Systém RTCS umožňuje jízdu bez hlavních návěstidel a vzdálených návěstidel a zvyšuje přitom bezpečnost. Systém je srovnatelný s autopilotem tak, jak jej již celá desetiletí známe u dopravních letadel. Na trati bude v závislosti na nejnovějších technologiích zřejmě instalován systém ETCS Level 2. 

Systém sleduje pomocí údajů z atlasu cest, přesného určení polohy a zadaných jízdních veličin vlak a dokáže při vysoké rychlosti včas učinit správné rozhodnutí k zajištění bezpečnosti jeho jízdy. Stejně jako v kokpitu letadla má ale poslední slovo strojvedoucí: vlak může vést a řídit také v případě selhání systému ETCS nebo vzniku jiných nepředvídatelných událostí.

ETCS Level 2 (DB AG)