Technologie

„Novostavba tratě z Prahy do Drážďan je jedním z nejkomplexnějších projektů pro příští generace. Naši technici a projektoví manažeři stojí před obrovskými výzvami“. Kay Müller, vedoucí projektu novostavby tratě z Prahy do Drážďan

Mezi nejdůležitější technické parametry, které je třeba realizovat, patří:

Základem jsou četné zákony a směrnice:

 • Evropské předpisy:
  Směrnice o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, TSI Podsystém „Infrastruktura – vysokorychlostní doprava“, TSI Podsystém „Energie“, TSI Podsystém „Vlakové řízení“, TSI „Bezpečnost v železničním tunelu“, TSI Podoblast „Osoby s omezenou schopností pohybu“
 • Zákony a vyhlášky:
  Spolkový zákon o výstavbě železniční cesty, Zákon o územním plánování, Zákon o správním řízení, Zákon o prověřování vlivu na životní prostředí, Spolkový zákon o horách, Spolkový zákon o odpadech, Spolkový zákon o ochraně před imisemi, Spolkové nařízení o ochraně před imisemi, Obecný zákon o železnici, Zákon o železničních kříženích, Zákon o oběhovém hospodaření s odpady, Zákon o nové reorganizaci železnice, Pravidla provozu na železnici a další
 • Směrnice Spolkového drážního úřadu:
  Směrnice o schválení projektu, Pravidla ekologie pro schválení projektu podle železničního práva a povolení projektu a pro trasy magnetické levitace, Správní předpis pro postup při uvádění strukturálního podsystému transevropského železničního systému do provozu v prostoru pevných zařízení, Správní předpis pro stavební dozor v pozemním stavitelství, Svršek a pozemní stavby, Správní předpis pro stavební dozor u zařízení návěstidel, telekomunikačních a elektrotechnických zařízení a další
 • Předpisy DB AG:
  Směrnice 123 Řízení v mimořádné situaci, požární ochrana, Směrnice 800 Síťová infrastruktura Návrh technologie, Směrnice 804 Železniční mosty (a další stavební díla) – projekt, výstavba a údržba, Směrnice 809 Realizace infrastruktury a elektronických opatření, Směrnice 820 Pravidla pro svršek pro železnice se standardní stopou, Směrnice 836 Zemní stavební díla a další geotechnická stavební díla – projekt, realizace a údržba, Směrnice 853 Železniční tunely – projekt, realizace a údržba, Směrnice 877 Směrnice pro křížení s plynovodem a vodovodem, Směrnice 899 Pravidla pro výstavbu zařízení dálkového přenosu, návěstidel a silnoproudých kabelových zařízení, Směrnice 997 Projekt a zřizování trakčních vedení, katalog požadavků pro výstavbu železnice s pevnou jízdní dráhou, požární ochrana a ochrana před katastrofami v železničních tunelech
 • Další předpisy:
  Předpis k prevenci nehod pro elektrická zařízení a provozní prostředky, Práce v prostoru kolejí, Železnice