Tiráž

Toto jsou stránky společnosti:

DB Netz AG
Theodor-Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt nad Mohanem

Sídlo společnosti: Frankfurt nad Mohanem

Společnost zapsaná u rejstříkového soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, číslo HRB 50879
DIČ: DE 199861757

Představenstvo: Frank Sennhenn (předseda představenstva), Dr. Christian Runzheimer (finanční ředitel a vedoucí pro controlling), Dr. Christian Greeting (ředitel prodejů a strategie), Dr. Volker Hentschel (ředitel výroby), Ute Plambeck (ředitelka lidských zdrojů), Jens Bergmann (vedoucí velkých projektů a plánování sítě)

Odpovědnou osobou ve smyslu § 55 odst. 2 RStV je:

DB Netz AG
Susann Holtorp
Odborná referentka komunikace
E-mail: dresden-prag@deutschebahn.com
Telefon: +49 (0) 341 2342 4920

Photo home page top © DB AG / Ivana Avramovic

Koncepce a design: designhaus berlin GbR

 

Právní upozornění (disclaimer)

Přečtěte si prosím níže uvedená právní upozornění k obsahu a dostupnosti těchto webových stránek na adrese www.neubaustrecke-dresden-prag.de, k autorským právům a externím odkazům. Pro nárokování produktů a služeb platí zvláštní podmínky, na které je odkázáno zvlášť.

Obsah

Obsah našich webových stránek připravujeme s maximální péčí. Nepřebíráme však žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaného obsahu.

Dostupnost

Snažíme se zajistit maximální možnou dostupnost našich webových stránek. Ovšem i přes veškerou svědomitost nelze vyloučit výpadky. Nepřebíráme žádnou záruku za přerušení provozu ani jiné závady. Dále si vyhrazujeme právo kdykoliv změnit nebo ukončit nabídku.

Duševní vlastnictví

Všechna autorská práva, zejména práva k databázím, ochranným známkám, průmyslovému vzoru a další práva na ochranu duševního vlastnictví (stejně jako uspořádání a vzhled webových stránek) jsou v našem vlastnictví a vlastnictví poskytovatelů licence. Bez předchozího písemného souhlasu nesmíte zcela ani částečně kopírovat, upravovat, rozšiřovat, veřejně reprodukovat nebo jinou formou používat obsah těchto webových stránek ani jejího zdrojového kódu.

Externí odkazy

Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za obsah ani dostupnost webových stránek třetích stran, ke kterým se lze dostat přes externí odkazy z našich webových stránek www.neubaustrecke-dresden-prag.de. Distancujeme se od jakéhokoliv obsahu, který může být protiprávní nebo odporovat dobrým mravům.