Územní řízení na novostavbu tratě Drážďany-Praha je ukončeno – územní posouzení bylo předáno společnosti DB Netz AG

Drážďany, 21.8.2020 – Na tiskové konferenci bylo dnes územní posouzení předáno společnosti DB Netz AG na okresním úřadě na zámku Sonnenstein. Proces územního řízení se proto považuje za dokončený. Výsledky územního posouzení si můžete prohlédnout na internetových stránkách saského zemského ředitelství.

Co bude dál?

Společnost DB Netz AG nyní může začít se studií. Cílem je vypracovat optimální variantu k dosažení cílů projektu a přenést ji do parlamentního šetření v roce 2024. Za tímto účelem bylo v doporučených koridorech vytvořeno několik variant (kompletní tunel a částečně nadzemní) (viz mapu). V následujících letech bude v rámci dialogového fóra rovněž vypracován katalog kritérií, který má společnost DB Netz AG podpořit při rozhodování. Přitom hraje významnou roli ochrana životního prostředí a ochrana přírody, ale také požadovaná kvalita provozu.

Pro začlenění nové tratě do stávající železniční trati u Heidenau již byla kanceláři Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH Dresden zadána projektová příprava. Pro oblast přeshraniční trasy, a tedy i přeshraničního tunelu, bude v 35. kalendářním týdnu (24.-30. srpna 2020) zveřejněno výběrové řízení na projekční přípravu. S projekční přípravou pak bude pravděpodobně možné začít na konci prvního čtvrtletí roku 2021.